Alles wat jij waarneemt

daar heb je invloed op

Wist jij dat jouw waarneming invloed heeft op de werkelijkheid?

Aandacht is Balans is een manier om al je cellen en je totale lichaamsenergie weer in Balans te krijgen door gebruik te maken van QuantumFysica. Deze wetenschap heeft in een experiment onderzocht dat de waarnemer (jij) invloed heeft op de deeltjes die hij waarneemt. Alles is energie: ons bewustzijn kan hierin sturen, omdat ons bewustzijn energie is.
aandacht is balans samen

Ervaring van Iza

In het begin schrok ik van de diagnose en was ik in shock. Ik moest huilen en er kwamen meteen erge gedachtes. Maar we gingen al snel deze oefening doen en ik merkte dat ik daar rustig van werd. Elke keer als ik chemo kreeg, ging ik daarvoor deze oefening doen. Hierdoor werd ik rustig. Ik ging uit mijn hoofd, in mijn gevoel. En ik kon de chemo rustig ontvangen, zonder te denken aan de bijwerkingen. We hebben de chemo’s ook vaak begeleid door waar te nemen hoe het in mijn bloed ging (dat doe je met de oefening). Ik ging eigenlijk samenwerken met de chemo.
Ik ben niet vaak ziek of misselijk geweest van de kuren. En ik knapte ook best snel weer op.
Het fijnste vond ik dat ik nooit bang ben geweest en dat ik me heel rustig voelde. Ik had het gevoel dat ik zelf de leiding had.

Doel

Richard: Het doel van Aandacht is Balans is dat jij leiding neemt over je gedachten en gevoelens. Dit doe je praktisch door samen te gaan werken met je hoofd en je hart. Met een krachtige verbindingsoefening ga jij bewuster leven. Ik gun ieder mens een evenwichtig en krachtig leven en wil graag deze oefening aan iedereen aanbieden. Op deze website is meer informatie te vinden over de oefening en wie wij zijn.

Lezing Aandacht is Balans
Dinsdag 6 februari
19:00 - 20:00

De eerste lezing van Aandacht is Balans is bij de Herstelacademie in Rotterdam.

Richard verteld in deze lezing over hoe hij omgaat met gedachten en gevoelens. Aandacht is Balans is ontstaan toen zijn dochter Iza leukemie kreeg. Samen hebben zij met Aandacht ervaren hoe als je ziek bent toch in Balans kan zijn. Aandacht hebben voor jezelf heeft met voelen te maken. Het denken houd je weg van het voelen waardoor je uit Balans gaat.

Richard verteld vanuit zijn ervaring hoe hij dit doet in zijn leven. Hij verteld hoe je uit gedachten verstrikkingen en verstoringen kan komen en verbinding kan maken met je gevoel.

Door Aandacht te hebben voor jezelf kan je ook veerkrachtig worden en beter Herstellen.

Op woensdag 7 en 14 februari van 13:00 tot 15:00 zal ik de eerste gratis workshop geven in de Herstelacademie. Meer informatie zie hier
Graag aanmelden bij de Herstelacademie

Video

Hoe is het ontstaan?

Mijn dochter Iza kreeg leukemie in maart 2022. In deze intense en bewuste periode heb ik met haar samen Quantumfysiche waarneming gedaan.
Zij nam hierdoor met haar bewustzijn leiding over haar lichaam. Deze informatie hieronder kwam er in één moment uit en heb ik hier opgeschreven in een folder en website.

Play Video

Binnenkort komt de opname

Kleinste deeltjes

Aandacht is Balans is een manier om al je cellen en je totale lichaamsenergie weer in Balans te krijgen door gebruik te maken van QuantumFysica. Deze wetenschap heeft in een experiment onderzocht dat de waarnemer invloed heeft op de deeltjes die hij waarneemt. Alles is energie: ons bewustzijn kan hierin sturen, omdat ons bewustzijn energie is.

Je lichaam bestaat uit hele kleine deeltjes die je niet kan zien. Moleculen, atomen, neutronen,protonen, electronen, quarks en nog veel meer. Deze deeltjes zorgen ervoor dat alles in je lichaam een functie heeft. Maar wat bestuurt al deze deeltjes? Ja jij! 😉

Hoe bestuur je dan bijvoorbeeld je darmen of je hart?
De besturing van je organen, spieren en cellen wordt gedaan met je bewustzijn. Je bewustzijn werkt samen met je lichaam,
ook als je hier geen aandacht voor hebt.

Hoofd en Hart

In onze opvoeding en scholing wordt ons voornamelijk geleerd om beslissingen met het hoofd te maken. Je weegt bijvoorbeeld voor- en nadelen tegen elkaar af. Door op deze manier iets te bedenken blijven de mogelijke uitkomsten beperkt, omdat je met je hoofd maar een beperkt aantal mogelijkheden kunt verzinnen.
Het hart wordt door de wetenschap vooral gezien als een pomp die het bloed door het lichaam stuurt. Maar het hart is nog veelmeer! Het hart is net zo intelligent of misschien wel intelligenter dan het hoofd.

Je hart is de bronintelligentie van je lichaam en heeft de mogelijkheid om je hoofd aan te sturen. Uit onderzoek van het Heartmath instituut is gebleken dat het hart eerder weet en reageert dan het hoofd. Het reageert een paar milliseconden voordat een situatie zich voordoet, eerder dan het hoofd het registreert.Het hart heeft een intelligentie van zichzelf!

Sommige mensen maken keuzes vanuit hun hart. Er zit dan vaak geen logische reden achter.
Zulke besluiten kan het hoofd heel moeilijk begrijpen, omdat het anders functioneert.

Quantum waarnemer

In de quantumwetenschap is ontdekt dat als een waarnemer een proef bekijkt hij invloed heeft op het resultaat van de proef.
Als hij bijvoorbeeld meer groene cellen verwacht dan is het mogelijk dat hij deze ook zal meten. Dus indien de waarnemer een verwachting heeft (een gedachte) dan beïnvloedt hij het resultaat. Een gedachte is energie en heeft dus invloed op wat jij ervaart of meet om je heen.
Door hoofd en hart te combineren in een quantumfysische waarneming,kunnen er veel meer mogelijke uitkomsten ontstaan. Er ontstaat nu ruimte om het best mogelijke scenario te laten aansluiten. De samenwerking tussen hoofden hart maakt het sturende bewustzijn in jouw leven krachtiger.

Door hoofd en hart te verbinden en quantumfysica toe te passen heb jij meer toegang tot de deeltjes in je lichaam. En nu komt het….je hebt ook invloed op de deeltjes buiten jou: jouwwerkelijkheid.

Balans?

Een balans is een ander woord voor weegschaal. Als alles horizontaal staat is de balans inevenwicht. Jouw lichaam streeft er voortdurend naar om in balans te zijn. Eet je veel suiker dan zorgt het lichaam ervoor dat het daarna weer in balans komt. Je cellen regelen dit terwijl je je daar helemaal niet van bewust bent. Ook als je ziek bent probeert je lichaam de balans te herstellen. Alleen ben je je hier vaak niet bewust van. Toch kan het een keer voorkomen dat de balans niet zo makkelijk herstelt. Je kunt je dan heel ziek voelen. Je hoofd vindt dit allemaal niet leuk. Ziek zijn komt nooit uit! Maar…terwijl je je heel ziek voelt is je lichaam nog steeds hard aan het werk om de balans te herstellen.

Aandacht voor je lichaam

Je kan je lichaam helpen door te zoeken naar informatie en dat gaan uitproberen bijvoorbeeld. Nog een manier is om met aandacht naar je hart te gaan. En vanuit daar verbinding met je lichaam te maken. Dat is een manier die anders werkt. Het hoofd begrijpt dat vaak niet. Maar voor het lichaam betekent dit direct contact.

Aandacht is Doen

Gedachten hebben invloed

Met Aandacht is Balans kun je ervaren hoe je kunt gaan samenwerken met je lichaam en hoe jetoegang kunt krijgen tot alle deeltjes in jezelf. Jij wordt volledig eigenaar.
Maar was je dan geen eigenaar? Eigenlijk niet. Vaak hebben gedachten en situaties die vanuitje omgeving komen invloed op je lichaam. Bedenk maar eens hoe je lichaam reageert als je schrikt. Of hoe jouw gevoel kan omslaan na het krijgen van een vervelend bericht, terwijl je aan het genieten was van een ontspannen dag.


Oefenen

Door de oefening Aandacht is Balans regelmatig te doen, zul je merken dat invloeden van buiten af minder impact op je hebben. Hier is wel al jouw aandacht voor nodig. Je zult ook regelmatig deze oefening moeten doen, om er geoefend in te raken. Als jij stevig in jezelf aanwezig kunt zijn d.m.v.deze oefening, dan zul je merken dat je beter in balans bent. Je bent minder angstig en je kunt vanuit jouw eigen kracht je proces begeleiden.

Oefening Video

Aandacht is Balans

Je kan hier de oefening bekijken en beluisteren of downloaden.

Het waarnemen van je lichaam doe je zelf. In het quantumveld zijn er miljarden mogelijkheden die kunnen aansluiten om je balans te ervaren in je leven. Het quantumveld is altijd beweging.

Binnenkort komt de opname

Heb je een vraag?